Welkom!

Wie zijn wij?

Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Ze hebben veel plezier met elkaar, leren samenwerken en respect te hebben voor de ander. Soms hebben onze activiteiten een serieuze ondertoon, maar bovenal is er veel lol. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een leuke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. 


Welkomstwoord van de voorzitter!

Ik ben Ernst van der Rhee, 50, en samen met Brenda en onze zonen Freek, die lid is bij Scouting Graaf Floris

en Rokus - die op de voetbal zit- woon ik in ‘s-Gravenzande. In de rol van zelfstandig bouwkundig- en

duurzaamheidsadviseur en architect ben ik betrokken bij het veranderen, energiezuinig maken en

onderhouden van allerlei gebouwen.Het bestuur en de leiding van onze vereniging vormen een complete en veilige organisatie, waarin leiders en leden, kinderen, pubers en jong volwassenen kunnen bloeien en groeien. In het laatste jaar is veel moois bereikt in het scoutinggebouw en het terrein eromheen. Daar mogen we erg trots op zijn. Blij dat ik ben uitgenodigd mee te doen aan dit mooie project.
Het mooie plaatjes maken over een gedroomde wereld is leuk, maar werken met wat je hebt en daar

het beste uit halen is mijn vak. Dat sluit mooi aan bij de scoutinggedachte. Een goede omgang met

onze (natuurlijke) omgeving gaat me daarbij zeer aan het hart. Dat we hier alleen samen in slagen

lijkt zo helder als glas, maar dit vraagt in de praktijk veel aandacht en geduld.
De komende tijd zal ik 
proberen de organisatie die is opgebouwd in ere te houden, en samen nieuwe mogelijkheden te verkennen voor onze prachtige vereniging.


Op zaterdag 16 maart is het weer tijd voor de landelijke NL DOET actie.

Op deze dag komen in het hele land vrijwilligers in actie om bijv. een lokale vereniging een handje te helpen.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor het opknappen van ons buiten terrein.

Om 8 uur gaan we van start, natuurlijk na een kop koffie met wat lekkers.

Doet u ook mee?

 

 

In de week van 4 tot 9 maart zullen we ons als vereniging weer inspannen voor de jaarlijkse Jantje Beton collecte.

 

Scouting Graaf Floris is veel met het buitenleven bezig en gunt ieder kind een veilige en natuurlijke buitenspeelplek.

 

Met de opbrengst van de collecte, kunnen meer speelplekken worden aangelegd, zodat buitenspelen voor elk kind mogelijk wordt.

 

We ook een digitale collectebus, waar online gedoneerd kan worden. Deze vindt u hier:

 

 

Ons scoutinggebouw is te huur voor kampen, feesten of andere bijeenkomsten.

Kijk gerust eens hoe ons gebouw er uit ziet en meer informatie via de knop hieronder.

Scouting Regio Westland (https://regiowestland.scouting.nl/) is een over- koepelend samen- werkingsverband van alle scoutinggroepen in de Regio Westland. Deze regio bestaat uit 11 Scoutinggroepen, waarvan 3 ook een waterwerktak hebben en het water op gaan met Lelievletten. Bij elkaar zitten er ruim 1500 jeugdleden in deze Regio. 

 

De samenwerking van de Scouting Regio Westland bestaat o.a. uit het;

 

- delen van informatie, kennis en ervaring,

- organiseren van gezamenlijke activiteiten en evenementen (voor zowel leden als leiding als bestuurders),

- vaststellen van de behoefte aan training of instructie en het coördineren van het aanbod hiervan,

- behartigen van gezamenlijke belangen en communicatie naar de Gemeente, Provincie en Scouting Nederland,

- vertegenwoordigen in de Landelijke Raad en inbreng over beleidsbeslissingen van Scouting Nederland,